Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างกลุ่มงานและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
จังหวัดบึงกาฬ MOU ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
Responsive image
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมเจติยาคีรี (ภูทอก) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดบึงกาฬ ภายใต้โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน พร้อมด้วย นายนภดล จอมเพชร ปลัดจังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายกริชชัย ศิลปรายะ ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2565 ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายรัฐบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการลดปัญหาขยะ และลดปัญหาสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันที่ทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกว่า 60 องค์กร
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2565