Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างกลุ่มงานและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

22 ก.พ. 2566
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2 /2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

21 ก.พ. 2566
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ร่วมพิธีเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ โครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

20 ก.พ. 2566
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

22 ธ.ค. 2565
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ

22 ธ.ค. 2565
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ

22 ธ.ค. 2565
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ

02 ธ.ค. 2565
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ Kick Off พร้อมรับการทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนครบ 100% ของตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

23 พ.ย. 2565
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน บ้านห้วยเล็บมือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

15 พ.ย. 2565
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

14 พ.ย. 2565
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ MOU ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
 ฝ่ายบริหารทั่วไป หมายเลข 0-4249-2475
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคล หมายเลข 0-4249-2476
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น หมายเลข 0-4249-2477
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ หมายเลข 0-4249-2478
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ หมายเลข 0-4249-2479
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ หมายเลข 0-4249-2477
โทรสาร : 0-4249-2480  อีเมล์ :bkn@dla.go.th
Powered By buengkandla.go.th