Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างกลุ่มงานและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
สถจ.บึงกาฬ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เด็กเล็กและครู จากเหตุการณ์ความรุนแรง
Responsive image
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายกริชชัย ศิลปรายะ ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปร่วมทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เด็กเล็กและครูผู้ดูแลเล็ก จากเหตุการณ์ความรุนแรงในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ วัดท่าไคร้ อำเภอเมืองบึงกาฬ จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าไคร้
เทศบาลเมืองบึงกาฬ เพื่อให้กำลังใจครูและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งกำชับเรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยและสำรวจความแข็งแรงของ
ประตู หน้าต่าง รวมทั้งทางเข้า-ออก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าไคร้ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2565